Jubileusz 15-lecia powstania Gimnazjum nr 19

Kontakt: