O mnie

Nazywam się Piotr Kowalczyk i mam 36 lat. Jestem związany z Lublinem od urodzenia - najpierw z Bronowicami, później Wieniawą i Kalinowszczyzną. Posiadam wykształcenie prawnicze (UMCS), ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (dyplom KUL) oraz studia uprawniające do profesjonalnego certyfikowania energetycznego budynków (dyplom Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu). Moja ścieżka zawodowa rozwija się na kilku płaszczyznach. 

Jestem samorządowcem – posiadam wszechstronne doświadczenie w pracy samorządowej - od stanowisk urzędniczych, po kadrę kierowniczą wysokiego szczebla. Pracowałem m.in. jako inspektor kontroli Wydziału Audytu i Kontroli UM Lublin, pełniłem również funkcję Kierownika Działu Prawnego i Kancelarii Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie (równocześnie byłem tam rzecznikiem prasowym). Miałem również epizod puławski – w Urzędzie Miasta Puławy pełniłem funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. polityki informacyjnej. Po powrocie do Lublina odkryłem ochronę środowiska – moją miłość zawodową - która jako pasja trwa do dziś. To zawiodło mnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gdzie najpierw pełniłem funkcję wiceprezesa ds. finansowych, a następnie prezesa zarządu. W 2006 r. zostałem radnym miejskim w Lublinie, przewodniczącym Komisji Oświaty i Wychowania. Trzy lata później Rada Miasta Lublin wybrała mnie na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta (jako najmłodszego w Polsce w mieście wojewódzkim i najmłodszego w historii Lublina :). Rok 2010 przyniósł mi kolejny wybór na lubelskiego rajcę. Po raz drugi zostałem przewodniczącym Rady Miasta (pierwsza tego typu sytuacja w najnowszej historii Lublina). Funkcję tę pełnię do dnia dzisiejszego.

Jestem przedsiębiorcą – od czterech lat prowadzę własną kancelarię konsultingową. Przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług prawno-administracyjnych, doradztwo inwestycyjne i gospodarcze, restrukturyzacja przedsiębiorstw, rozwiązywanie problemów środowiskowych w samorządach, opracowywanie strategii rozwoju firm i samorządów, tworzenie profesjonalnych raportów oddziaływania na środowisko. W przeszłości byłem również dyrektorem generalnym FS Holding S.A. oraz prezesem zarządu Kancelarii Doradczej 4Advice sp. z o.o.

Jestem państwowcem – kocham Polskę – miałem możliwość pracować w strukturach jej administracji – byłem asystentem poselskim Teresy Liszcz i Elżbiety Kruk. W 2005 roku wojewoda lubelski Wojciech Żukowski powołał mnie na swojego doradcę i rzecznika prasowego. W służbie wojewody byłem następnie pełnomocnikiem ds. komunikacji społecznej oraz dyrektorem gabinetu Wojewody Lubelskiego.

Praca w organach doradczych, kontrolnych i opiniujących - w przeszłości członek rady nadzorczej FS Invest sp. z o.o., członek rady społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, przewodniczący rady społecznej Akademickiego SPZOZ, obecnie jak przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – członek rady społecznej Stomatologicznego Centrum Klinicznego.

Praca naukowa – od 2013 r. pracuję jako asysytent w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie.

Kontakt: